Wat is autisme

Direct bellen met een gediplomeerd psycholoog
Direct hulp aan de telefoon
Geen wachttijden
Direct therapie

Wat is autisme precies?

Mensen met autisme kunnen de wereld compleet anders ervaren dan mensen zonder autisme. Dit op alle zintuiglijke gebieden. Geluiden, geuren, kleuren, beelden, worden door mensen met autisme op hun eigen manier ervaren en vaak veel intenser dan bij mensen zonder autisme. Het licht kan bijvoorbeeld veel feller binnenkomen, voor ons zachte geluiden kunnen voor mensen met autisme donderslagen zijn. Een goed bedoelde klap op de schouder kan ervaren worden als een enorme vuistslag.

Je wordt met autisme geboren. Het wordt dus niet veroorzaakt door de opvoeding. Ouders en anderen hebben wel een belangrijke rol bij het leren omgaan met autisme. Zij kunnen ook een (positieve of negatieve) invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.

Autisme is geen ziekte die met medicijnen wordt behandeld. Soms worden medicijnen voorgeschreven voor bijkomende problemen, zoals concentratieproblemen of wisselende stemmingen.

Autisme komt voor bij mannen én vrouwen op alle intelligentieniveaus. Van de mensen met autisme die een medische diagnose hebben, heeft 30% een verstandelijke beperking. De grootste groep heeft een normale tot hoge intelligentie.

Autisme symptomen / Autisme kenmerken

Niet iedereen met autisme vertoont dezelfde kenmerken. Deze kunnen van tijd tot tijd verschillen en zijn afhankelijk van iemands stemming en de situatie. Er zijn wel symptomen die bij een groot deel van de mensen met autisme voorkomen. Deze symptomen zijn onder te verdelen in sociale en communicatieve beperkingen, vaste rituelen en moeite hebben met veranderingen.

Sociale en communicatieve beperkingen

 • onvermogen om gevoelens, interesses, drijfveren en dergelijke aan te voelen en onder woorden te brengen
 • geen besef dat de ander een andere belevingswereld heeft dan jezelf
 • de ander niet kunnen aanvoelen
 • je niet op het gevoel van de ander kunnen afstemmen
 • rationeel, feitelijk en logisch denken
 • woordgrapjes niet begrijpen
 • niet anders dan eerlijk kunnen zijn, ook als dit sociaal ongepast is
 • de betekenis van lichaamstaal niet kennen
 • sociaal onaangepaste lichaamstaal in onder meer het oogcontact, gelaatsuitdrukkingen of gebaren
 • beperkte behoefte aan sociale contacten
 • onvermogen vriendschappen en liefdesrelaties aan te gaan of te onderhouden

Vaste rituelen

 • sterk hechten aan gewoontes en vaste rituelen, ook als die sociale problemen geven
 • beperkte, vaste en soms diepgaande interesses
 • stereotype spraak, bijvoorbeeld vaak dezelfde zinnen en woorden gebruiken
 • vaak bepaalde bewegingen herhalen

Moeite met veranderingen

 • weerstand voelen tegen en angst hebben voor zowel grote als kleine veranderingen in het leven zoals verhuizen, afspraken in de agenda die niet door kunnen gaan, maar ook het eten van onbekende gerechten of het dragen van nieuwe kleding of spontaan uitgenodigd worden door vrienden of familie
 • de wereld klein en overzichtelijk houden en zo voorspelbaar mogelijk maken
 • vasthouden aan vaste gewoontes en sterk hechten aan orde en netheid
 • overgevoeligheid of juist ongevoeligheid voor prikkels, bijvoorbeeld geen pijn of kou voelen, of niet tegen bepaalde stoffen of geuren kunnen

Diagnose

De diagnose autisme wordt vaak vastgesteld na uitvoerig onderzoek door een psycholoog of (kinder- en jeugd-) psychiater. Een onderzoek bestaat uit gesprekken en verschillende testen. De mogelijkheden en beperkingen van het kind worden beoordeeld in de context van gezin (of leefgroep), school en buurt. Hoewel men ervan uitgaat dat autisme een stoornis is die grotendeels wordt bepaald door biologische factoren, speelt de interactie met de omgeving een belangrijke rol in hoe de stoornis concreet tot uiting komt.

Autisme behandeling

Autisme is aangeboren en dus niet te genezen. De ontwikkelingsstoornis is wel te behandelen. De behandeling staat voornamelijk in het teken van het leren omgaan met problemen die samenhangen met de diagnose autisme. Dit geldt zowel voor kinderen met autisme en hun ouders, als voor volwassen met autisme en hun eventuele partner.

Soms zal de behandelaar ook medicatie voorstellen, als ondersteuning van de behandeling. Medicijnen genezen autisme niet, maar bieden wel ondersteuning bij de behandeling. Het gaat dan om klachten en symptomen die samenhangen met autisme en het functioneren belemmeren.

Kosten

kosten psycholooglijn