Eigenlijk ook zo’n pagina die je nooit leest maar zeker niet onbelangrijk is. Waarom is deze pagina dan zo belangrijk zult u zich afvragen?

Deze pagina is er voor bedoelt om u inzage te geven in de juridische aansprakelijkheden waarmee u, psycholooglijn.nl en de psychologen die via ons hun diensten verlenen, te maken hebben.

De website

Wij willen “ons straatje niet schoonvegen” maar laten we beginnen met het belangrijkste:

Deze website is gemaakt en eigendom van psycholooglijn.nl. Er wordt veel aandacht besteed door ons aan de inhoud, samenstelling en het onderhoud van deze website, maar psycholooglijn, noch derden, noch haar medewerkers en bestuurders kunnen instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud van de site.

Wij (psycholooglijn) aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van de website.

Wat wil bovenstaande nou eigenlijk zeggen? In het kort proberen wij hier mee te zeggen dat wij onze uiterste best hebben gedaan om alle pagina’s zo volledig mogelijk te maken. Zo hebben wij heel veel artikelen gelezen, met psychologen gebeld en boeken gelezen om de klachten en andere pagina’s zo correct, volledig en eenvoudig leesbaar mogelijk te maken. Dat wil echter niet zeggen dat er geen fouten en/of onwaarheden in kunnen voorkomen. Middels deze disclaimer en onder andere bovenstaande zinnen willen wij enige vorm van juridische gevolgen ten opzichte van ons uitsluiten. Met andere woorden: u kunt nooit volledig uitgaan van de teksten op deze website. Het blijft tenslotte mensenwerk. Wij willen u echter wel duidelijk maken dat wij geen opzettelijk foutieve informatie bewust op de website hebben geplaatst.

Onze diensten

Wat zijn dan onze diensten en waar kunt u ons wel op aanspreken?

Psycholooglijn.nl is ontstaan en heeft als doel om consumenten, u als bezoekers, op een zo voordelige, eenvoudige, laagdrempelige en snelle manier aan een psycholoog te verbinden. Op dit moment rijzen de wachttijden in de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) de pan uit en is er sprake van 6 tot 8 weken wachttijd. Wij kunnen en willen dat niet accepteren. Je zal maar klachten hebben en hier met een professional over willen praten, dat wil je direct doen, en niet over 6 tot 8 weken.

Maar waarom kunnen wij via jullie dan wel terecht bij een psycholoog? Dit heeft meerdere redenen, maar de belangrijkste is wel dat wij als psycholooglijn.nl u koppelen aan een psycholoog via de telefoon. Dat geeft een psycholoog de ruimte om flexibeler met zijn of haar tijd om te gaan. Psychologen hebben misschien wel een volle agenda, ze hebben nooit, of bijna nooit 100% bezetting. Valt er bijvoorbeeld eens een afspraak uit, dan kan de psycholoog zichzelf via psycholooglijn.nl aanbieden als beschikbaar. Is een agenda van een psycholoog niet volledig ingepland? Via psycholooglijn.nl kunnen zij altijd deze uren vullen. Psycholooglijn.nl doet dus eigenlijk niets anders dan de ‘lucht’ en beschikbaarheid in de markt te vinden en optimaal te benutten. Voordeel is ook dat u niet per se bij een lokale psycholoog terecht hoeft te komen, maar bij psychologen uit het hele land terecht kunt omdat de gesprekken immers via de telefoon plaats zullen vinden.

Psycholooglijn.nl zal nimmer zelf voor psycholoog spelen noch medisch of geestelijke adviezen geven daar wij daar geen opleiding voor hebben genoten.

Samengevat: Waar zijn wij dan wel voor verantwoordelijk?

Zoals reeds eerder aangegeven willen wij ons straatje niet schoonvegen, maar we willen wel duidelijkheid verschaffen in waar wij menen verantwoordelijk voor te zijn en dat is het volgende:

  • Snel contact. Binnen 2 werkdagen contact met een psycholoog, dus geen 6-8 weken en vaak direct contact, maar wij houden niet van beloftes niet nakomen, dus nemen we het iets ruimer.
  • Een goede website. Een informatieve website met een zo goed mogelijke en volledige omschrijving van de klachten. Daar worden wij nou vrolijk van!
  • Kwaliteitscontrole van psychologen. Proberen zo goed mogelijk de kwaliteit te waarborgen van de psychologen waar wij mee samenwerken. Dit doen wij middels evaluatiegesprekken ieder kwartaal met onze psychologen, het bespreken van reviews en beoordelen van eventueel binnengekomen klachten. Psychologen die ‘niet leveren’ werken wij niet mee samen. Wij kunnen niet de inhoud van de gesprekken die u met de psycholoog heeft beoordelen, immers dat is vertrouwelijk en gaat ons en anderen dan ook niets aan. Wij kunnen wel beoordelen of uw klachten zijn verholpen of verminderd naar aanleiding van uw beoordeling.
  • Anonimiteit (indien gewenst). Wij snappen dat wanneer u klachten heeft deze het liefste met niemand zou Delen. Echter soms kan dat niet altijd. Daarom zijn er psychologen waar u uw klachten mee kunt bespreken en gezamenlijk naar een oplossing kunt zoeken en dat gaat ons en anderen niets aan. U kunt daarom volledig anoniem blijven wanneer u belt. In overleg met de psycholoog kunt u afstemmen of dit gewenst is of niet.

Wat te doen bij geschillen, disputen of klachten?

Hiervoor verwijzen wij u graag door naar onze klachtenpagina.

Tot slot

Als laatste ons exoneratiebeding. Dit is niet anders dan dat wij zeggen: “Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit fouten in onze dienstverlening”. Pleit dat ons dan geheel vrij? Bijna, maar:
Inhoudelijk mag het exoneratiebeding bijvoorbeeld niet in strijd met de wet, openbare orde, of goede zeden zijn (het is dan niet geldig). Een exoneratiebeding mag bijvoorbeeld geen opzet of bewuste roekeloosheid uitsluiten. Ook kan er sprake zijn van misbruik van omstandigheden of een beding tegen de redelijkheid en billijkheid.