Een klacht of een geschil is natuurlijk altijd vervelend en willen zowel u als wij vermijden. Mocht er ondanks alles toch een klacht of geschil ontstaan dan moet dat duidelijk worden opgelost. Om te voorkomen dat u van het welbekende kastje naar de muur wordt gestuurd, willen wij u daarom zo duidelijk mogelijk maken tot wie u zich dient te wenden in het geval van een klacht.

U heeft een klacht over de informatie op de website?

Dan dient u zich tot ons te richten. Wij hebben ons best gedaan om zo goed als mogelijk de website samen te stellen en alles zo helder mogelijk uit te leggen. Waar gewerkt wordt vallen spaanders en niets is zo menselijk als fouten maken. Wij willen dan ook graag ons uiterste best doen om dit ter verhelpen. Stuurt u alstublieft een email naar [email protected] met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht. Wij zullen u dan binnen 8 kantooruren een inhoudelijke reactie geven of wanneer u dat wenst en uw telefoonnummer mee stuurt u telefonisch te woord staan.

Heeft u klachten over tarieven en procedures van psycholooglijn?

Ook dan bent u op ons aangewezen en kunt u gebruik maken van bovenstaande procedure.

U heeft een klacht over een psycholoog of uw behandeling?

In dat geval adviseren wij u eerst om de klacht door te geven aan uw psycholoog. Wanneer u de klacht niet tot tevredenheid kunt oplossen met hem of haar, staat psycholooglijn.nl voor u klaar om te bemiddelen en te kijken of wij tot een oplossing kunnen komen. Wij willen een goede dienstverlening aan u leveren dus zullen u ten allen tijden bijstaan om u te assisteren.

Mocht de klacht dan niet tot tevredenheid verholpen zijn dan kunt u altijd een klacht indienen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dat is de beroepsvereniging van psychologen. U kunt hier uw klacht indienen en bekijken wat u dient aan te leveren.

U kunt ook een klacht indienen bij indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Hier vind u meer informatie over u een klacht kunt indienen.