Hoe reageren lichaam en geest op elkaar

Direct bellen met een gediplomeerd psycholoog
Direct hulp aan de telefoon
Geen wachttijden
Direct therapie

Werk aan lichaam en geest

Lichaam en geest beïnvloeden elkaar op een diepgaande manier. Lichamelijke klachten kunnen ervoor zorgen dat ons denken en onze emoties zorgelijker, prikkelbaarder of somberder worden. Psychische klachten gaan op hun beurt vaak samen met lichamelijke problemen. Lichaam en geest kunnen elkaar negatief versterken of met elkaar in strijd zijn. Ook kun je de ervaring hebben dat ze geen contact met elkaar maken, of dat je zelf geen contact hebt met je lichaam, of met je gedachten en emoties. Je concentratie kan verslechteren. Al deze ervaringen zijn van invloed op hoe we leven en hoe we met andere mensen omgaan.

Symptomen

Wanneer je je niet meer kunt ontspannen neemt de kwaliteit van het leven af. Je reageert geprikkeld, je slaapt niet meer goed, je ademhaling wordt jachtig, je vergeet dingen en je bent vatbaar voor griep en verkoudheid. Maar je kunt je niet ziek melden, er is geen tijd voor vakantie of een stevige wandeling in het bos. Het huis is niet opgeruimd, de was is achter, de kinderen vragen veel aandacht. Je komt in een vicieuze cirkel terecht die steeds moeilijker te doorbreken is. Je verliest je zelfvertrouwen en ziet je eigen waarde als mens steeds minder.

Diagnose De diagnose kan gesteld worden door de huisarts en psycholoog.

Behandeling

De psycholoog kan via het beïnvloeden van gedachten en gedrag je emoties behandelen. Dit heet cognitieve gedragstherapie. Negatieve emoties versterken lichamelijke klachten. Indirect kunnen met cognitieve gedragstherapie lichamelijke klachten worden behandeld. Een kwartiertje per dag proberen jezelf ‘leeg’ te maken van alles wat nog moet los te laten. Ook een goede boswandeling helpt, als je maar geniet van de schoonheid van de natuur. Met behulp van de verschillende kunstzinnige therapieën, zoals schilder-, muziek-, of spraaktherapie kan het vinden van de innerlijke harmonie ondersteund worden.

Kosten

www.psycholooglijn.nl/kosten