Wat zijn persoonlijkheidsproblemen

Direct bellen met een gediplomeerd psycholoog
Direct hulp aan de telefoon
Geen wachttijden
Direct therapie

Wat zijn persoonlijkheidsproblemen

Mensen met persoonlijkheidsproblematiek hebben een star patroon van denken, voelen en handelen. Deze karaktertrekken ontstaan vaak al op jonge leeftijd. Mensen met persoonlijkheidsproblematiek lopen vaak persoonlijk en/of sociaal vast door de manier waarop zij omgaan met zichzelf en anderen.

Hoe herken ik persoonlijkheidsproblemen bij iemand anders?

Zodra je in staat bent om je gedrag aan te passen op een gewenste manier aan de situatie of omstandigheden, waarin je tevreden bent over jezelf en goed kan functioneren binnen deze omgeving praat je over een gezonde persoonlijkheid.

Wanneer persoonlijkheidstrekken zoals bindingsangst, jaloezie, gevoeligheid voor kritiek, impulsiviteit, afhankelijkheid, perfectionisme, verlegenheid etc ervoor zorgt dat het je niet meer lukt om je aan te passen praten we over een persoonlijkheidsproblematiek. Mensen met persoonlijkheidsstoornis hebben het vaak lastig in contact met andere, dit gebeurd niet alleen in een relationele sfeer, maar ook op werk of in hun sociale leven.

Welke persoonlijkheidsproblemen zijn er:

 • paranoïde-persoonlijkheidsstoornis
 • schizoïde-persoonlijkheidsstoornis
 • schizotypische-persoonlijkheidsstoornis

Bij bovenstaande symptomen kunnen mensen vaak vreemd en apart overkomen. Ze leven vaak geïsoleerd en alleen en hebben weinig contact met andere.

 • borderline-persoonlijkheidsstoornis
 • antisociale-persoonlijkheidsstoornis
 • histrionische-persoonlijkheidsstoornis
 • narcistische-persoonlijkheidsstoornis

Hierbij zijn mensen impulsief, en vinden het moeilijk om met hun emoties om te gaan.

 • vermijdende-persoonlijkheidsstoornis
 • afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis
 • dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis

Ze vermijden conflictsituaties, hebben moeite om op eigen benen te staan. Bang om relaties aan te gaan, of juist mensen verliezen.

Symptomen persoonlijkheidsproblemen

Paranoïde-persoonlijkheidsstoornis

 • Neemt met tegenzin andere in vertrouwen, bang dat de informatie op een kwaadaardige manier tegen hem of haar gebruikt zal worden. Geheel ongerechtvaardigd
 • Blijvende achterdochtigheid betreffende de trouw van de partner of echtgenoot.
 • Vermoedt, zonder gegronde redenen, dat andere ze proberen, schade te berokkenen of te bedriegen
 • Vertrouwd de betrouwbaarheid van vrienden of collega’s niet.
 • Is zeer rancuneus, vergeeft geen beledigingen, aangedaan onrecht of kleineren.
 • Zoekt achter onschuldige opmerkingen of gebeurtenissen verborgen vernederingen en bedreigingen
 • Bespeurt kritiek, en reageert met woede of tegenaanval. Kritiek is voor andere niet duidelijk herkenbaar.

Schizoïde-persoonlijkheidsstoornis

 • Altijd angstig
 • Voortdurend achterdochtig
 • Ongemakkelijk in gezelschap
 • Kan zich moeilijk staande houden in de buurt van andere
 • Kan ervaren worden als kil, harteloos, ongeïnteresseerd en afstandelijk.
 • Voortdurend blijven lachen als er iets heel naars is verteld.

Schizotypische-persoonlijkheidsstoornis

 • Achterdocht of paranoïde ideeën
 • Zonderling, excentriek of vreemd gedrag of uiterlijk
 • Bijgelovigheid
 • Geloof in helderziendheid
 • Geloof in telepathie of zesde zintuig.
 • Eigenaardige overtuigingen of magische denkbeelden
 • Geen intieme vrienden, slechts vertrouwelingen binnen eerstegraads familieleden.
 • Buitensporige sociale angst, zelfs in vertrouwde omgeving.

Borderline-persoonlijkheidsstoornis

 • Houden mensen op afstand
 • Laat mensen niet toe
 • Laten zich door niemand echt kennen
 • Hevige emoties
 • Onredelijk boos maken
 • Andere vind overdrijven
 • Jezelf of andere beschadigen
 • Liever pijn dan leegte voelen
 • Vaak stress en angststoornissen
 • Impulsief reageren
 • Grote kans op misbruik alcohol of drugs
 • Veel wisselende seksuele contacten

Antisociale-persoonlijkheidsstoornis

 • Zich niet kunnen conformeren aan de maatschappelijke norm zoals je houden aan de wet.
 • Herhaaldelijk liegen, zich voordoen voor andere, en andere bezwendelen tegen eigen voordeel of plezier.
 • Het onvermogen om vooruit te plannen
 • Snel geprikkeld en agressiviteit
 • Roekeloze onverschilligheid voor de veiligheid van zichzelf of anderen
 • constante onverantwoordelijkheid, zoals blijkt uit het herhaaldelijk niet in staat zijn geregeld werk te behouden of financiële verplichtingen na te komen
 • ontbreken van spijtgevoelens, zoals blijkt uit de ongevoeligheid voor of het rationaliseren van het feit anderen gekwetst, mishandeld of bestolen te hebben

Histrionische-persoonlijkheidsstoornis

 • Gebruikt uiterlijk om aandacht te krijgen.
 • Geeft veel geld uit aan uiterlijke vertoningen zoals kleding en make up
 • Niet op je gemak voelen wanneer je in de middelpunt van de belangstelling staat.
 • Vertoont ongepast (seksueel) gedrag
 • Provocerend gedrag in contact met andere
 • Voortdurende wisselingen van emoties
 • Vertoon van oppervlakkigheid
 • Dramatische en theatrale spreekstijl waarbij details ontbreken.
 • Overdreven en theatrale manier om emoties te uiten.
 • Makkelijk te beïnvloeden door bepaalde omstandigheden of andere mensen.
 • Je beschouwt relaties met anderen vaak als intiemer dan ze in werkelijkheid zijn.

Narcistische-persoonlijkheidsstoornis

 • Gebrek aan empathie
 • Leven naar ideaalbeeld in plaats van hun zelfbeeld
 • Depressiviteit bij (kleine) tegenslagen
 • Jaloezie
 • Angst voor minderwaardigheid
 • Het is nooit goed genoeg (zowel eigen gedrag als dat van anderen)
 • Anderen idealiseren om ze lief te kunnen hebben
 • Gevoelens van zwakheid en minderwaardigheid
 • Zien hun gedrag niet als een probleem
 • Komen vaak koel, afstandelijk en berekend over
 • Scheppen graag op over eigen prestaties en doen minderwaardig over prestaties van anderen
 • Willen altijd positief overkomen op anderen en zullen dit overdreven tonen
 • Egocentrisch
 • Geven alleen om zichzelf
 • Geen werkelijke gevoelens kunnen tonen
 • Niet tegen kritiek kunnen
 • Bewondering willen
 • Hebben moeite met liefhebben
 • Vinden zichzelf bijzonder en uniek
 • In eerste opzicht charmant, veel zelfvertrouwen en eigenwaarde
 • Snel in de verdediging
 • Zelfkennis gaat vaak verloren onder grootheidswaanzin
 • Gebrek aan spontaniteit
 • Gebrek aan uiting van gevoel
 • Ongeïnteresseerd overkomen op anderen
 • Zwak zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel compenseren)
 • Vraagt veel om bevestiging van persoon en handelen aan anderen
 • Diepgewortelde onzekerheid
 • Moeite met uiterlijke verouderingsverschijnselen
 • Ontkenning van problemen rondom eigen persoon en narcisme
 • Erg gevoelig voor (non-verbaal) gedrag van anderen
 • Kunnen zich vaak slecht inleven in anderen
 • Weinig aandacht voor mening van anderen
 • Kunnen geen relaties behouden
 • Snel zoeken van nieuwe partner na beëindiging van relatie
 • Slecht praten over verbroken relaties
 • Manipuleren om nieuwe relaties aan te gaan
 • Onbetrouwbaar in relaties
 • Verlatingsangst
 • Altijd anderen de schuld geven, eigen verantwoordelijkheid ontkennen
 • Kunnen geen echte liefde geven
 • Geen hulp willen/accepteren
 • Slecht behandelbaar voor aandoening
 • Gevoel van innerlijke leegte
 • Doet zich superieur voor

Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis

 • Ziet zichzelf als sociaal onbeholpen
 • Ziet zichzelf als onaantrekkelijk als persoon
 • Minderwaardige ten opzichte van andere personen
 • Is gereserveerd in intieme relaties, vanwege de angst om uitgelachen te worden of in de maling te worden genomen.
 • Raakt pas betrokken bij mensen als ze er zeker van zijn aardig te worden bevonden.
 • Neemt geen risico’s om nieuwe activiteiten te ondernemen waardoor ze in verlegenheid kunnen worden gebracht.
 • Continue bezig met de gedachten om in sociale situaties te worden bekritiseerd of te worden afgewezen.

Afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis

 • Overmatig afhankelijk opstellen
 • Laag gevoel van eigenwaarde
 • Enorm de behoefte om verzorgd te worden
 • Niet voor zichzelf kunnen opkomen
 • Geen nee kunnen zeggen tgen mensen
 • Niet zelf beslissingen kunnen nemen
 • Zijn gevoelig voor uitbuiting
 • Worden sneller misbruikt

Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis

 • Geobsedeerd met details, regels, ordening, organisatie of schema’s
 • Perfectionist
 • Onvermogen iets af te maken
 • Overdreven gewetensvol, hoog moraliteitsgevoel, ethiek of normen en waarde
 • starheid
 • Koppigheid
 • Financieel in proberen te dekken tegen toekomstige problemen
 • Overmatig toegewijd aan werk en productiviteit
 • Afsluiten van sociale activiteiten