Wordt weer blij van jezelf!

Direct bellen met een gediplomeerd psycholoog
Direct hulp aan de telefoon
Geen wachttijden
Direct therapie

Hulp bij negatief zelfbeeld

Wat is een negatief zelfbeeld?

Jezelf negatief beoordelen. Dit kan zijn op basis van uiterlijk, maar ook innerlijk. Bijvoorbeeld ik ben dik, of ik ben saai. Of in het algemeen: ik ben waardeloos.

Een gevoel van minderwaardigheid heeft vaak direct invloed op hoe iemand zich gedraagt. Dit gedrag kan twee kanten op, iemand trekt zich terug, of klopt zichzelf op de borst

Een zelfbeeld kan realistisch zijn, en helemaal niet. Iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving die klaagt te dik te zijn terwijl diegene dun is. Of zichzelf een loser vindt, terwijl hij een mooi gezin met kinderen heeft en een goede baan. Als iemand zichzelf verwaarloost, ongezond eet, niet sport, rookt kortom slecht voor zichzelf zorgt en er daardoor ook slecht uit ziet. Is het eigenbeeld negatief maar wel realistisch.

Hoe ontstaat een negatief zelfbeeld?

Vaak ontstaat een negatief zelfbeeld als gevolg van een gebrek aan waardering, een kritische of onzekere ouder of pestervaringen in de voorgeschiedenis. De vergelijking trekken met andere, alleen kijken naar mensen die het zogenaamd beter hebben.

Hoe herken ik de symptomen?

 • Altijd op zoek naar waardering van andere
 • Gevoelig voor kritiek
 • Denken dat je niets goed kan doen
 • Niet trots op jezelf
 • Denken dat andere belangrijker zijn
 • Denken dat andere beter zijn
 • Je hechtte veel waarde aan dingen die je slecht doet
 • Je hechtte weinig waarde aan de dingen die je goed doet
 • Regelmatig gevoel van depressie
 • Zeer zelfkritisch
 • Geen tot weinig zelfvertrouwen
 • Het idee hebben dat je niks kan.

Hoe herken ik hetbij iemand anders?

 • Kan geen compliment accepteren
 • Komt onzeker over
 • Is onnodig zelfkritisch
 • Is nooit eens trots op zichzelf
 • Is vaak somber, en trekt zich terug.
 • Stelt weinig sociale activiteiten voor
 • Durven geen mening te geven
 • Durven geen standpunt in te nemen
 • Nemen vrijwel nooit het voortouw
 • Zijn nooit tevreden met zichzelf
 • Kunnen moeilijk omgaan met kritiek
 • Nemen kritiek altijd persoonlijk nooit opbouwend.

Hoe kan ik het voorkomen?

Zorg voor een veilige omgeving, met mensen die goed voor je zijn. Waarbij je jezelf kan zijn, en waarbij je voldoende vertrouwen hebt om je mening te geven.

Waarbij je over je onzekerheden kan praten.

Of het nu op werk of in een relationele sfeer is, zorg ervoor dat je waardering krijgt voor wat je doet en wie je bent.

Zorg ervoor dat de connectie goed is, een goede band hebt met collega’s en vrienden.

Dat ze jou begrijpen

En dat je jezelf kan zijn.