Direct bellen met een gediplomeerd psycholoog
Direct hulp aan de telefoon
Geen wachttijden
Direct therapie

Aanpassingsproblematiek

Aanpassingsproblematiek kan men ook wel omschrijven als een aanpassingsstoornis die kan ontstaan na een verandering of gebeurtenis die stress veroorzaakt. Als zoiets dan voorkomt wordt er ook een bepaalde mate van aanpassing gevraagd. Het ontstaan van klachten is vooral afhankelijk van de manier waarop men hiermee om probeert te gaan. Dit betekent echter zeker niet dat je ‘zwak’ bent als je wel klachten krijgt. Veel factoren kunnen een rol spelen op de manier hoe men met veranderingen en gebeurtenissen omgaat.