Wordt je gediscrimineerd of ben je in het verleden gediscrimineerd? En ondervind je daar nog steeds last van? Neem dan eens telefonisch contact op.

Telefonische hulp wanneer je last ervaart van discriminatie van ras, geslacht, handicap, ziekte, politieke overtuiging, sexualiteit, godsdienst, arbeidsduur, leeftijd, nationaliteit of levensovertuiging. Sociaal psychologen houden zich bezig met menselijke relaties, waarbij je kan denken aan factoren als groepsgedrag en discriminatie.

Wat is discriminatie

Discriminatie betekent letterlijk "het maken van onderscheid". De huidige betekenis van het woord discriminatie is in maatschappelijk en juridisch opzicht gaan afwijken van de oorspronkelijke, letterlijke betekenis; in die context wordt onder discriminatie verstaan: "het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen". Bij de vraag of het maken van onderscheid tussen mensen discriminatoir is, is het van belang om na te gaan of gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden.

Wat zegt de wet over discriminatie?

Discriminatie is bij wet verboden. In de Wet Gelijke Behandeling zijn 13 discriminatiegronden vastgelegd:

 • ras;
 • geslacht;
 • hetero- of homoseksuele gerichtheid;
 • handicap of chronische ziekte;
 • burgerlijke staat;
 • transseksualiteit;
 • politieke overtuiging;
 • godsdienst;
 • levensovertuiging;
 • leeftijd;
 • nationaliteit;
 • arbeidsduur / soort contract (fulltime of parttime);

Sinds 2008 is het verbod op discriminatie opgenomen in de Arbowet.

Het kennismakingsgesprek

Er zijn verschillende Sociaal psychologen. Wanneer je een psycholoog gekozen hebt die je aanspreekt, kan je deze direct bellen door te gebruik te maken van het keuzemenu. Elke psycholoog heeft zijn eigen doorkiesnummer. Deze staat direct onder de foto. De psycholoog zal van te voren dit traject met je doornemen.

Samen stellen jullie een hulpvraag op, en stel je een doel. Wat wil je bereiken?

Coaching en Therapie kunnen jou helpen met het verbeteren van je concentratie en het terugwinnen van je zelfvertrouwen

Oorzaken discriminatie

Mensen kunnen verschillende redenen hebben, bewust of onbewust, om te discrimineren. Waarschijnlijk hebben angst voor het onbekende en onzekerheid hier veel mee te maken. Sommige mensen ervaren andere groepen, die bijvoorbeeld een andere huidskleur, religie of cultuur hebben dan zijzelf, als een bedreiging. Of ze zien andere groepen als concurrentie, bijvoorbeeld bij het vinden van een baan, een woning of een opleiding.

Herken je jezelf in hierin?

 • Je hebt een handicap of chronische ziekte en bent op zoek naar werk. In een sollicitatieprocedure krijg je te horen dat men je toch maar niet aanneemt, omdat de werkgever jouw handicap of ziekte te lastig vindt.
 • Je volgt een opleiding en zoekt een stageplaats. Je krijgt van een bedrijf geen stageplaats omdat je een hoofddoek draagt. Dit kan ongelijke behandeling op grond van je geloofsovertuiging zijn.
 • Je bent een vrouw en hebt een jaarcontract bij een werkgever. Vlak voor het contract verlengd wordt, vertel je aan je leidinggevende dat je zwanger bent. Het contract wordt vervolgens niet verlengd. Hier is sprake van ongelijke behandeling op grond van geslacht. Dit is volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling verboden.
 • Je zit in een rolstoel en de portier laat je niet binnen in een disco, terwijl anderen wel naar binnen mogen. Mogelijk word je gediscrimineerd op grond van handicap.
 • Je wordt ongelijk behandeld op werk

Dan raden we aan om contact op te nemen.

Zodra de psycholoog een beeld heeft van jouw verhaal, zoals met welke vragen jij zit en welke doelen je stelt. Zal hij zijn werkwijze toelichten, en zich voorstellen als persoon.

Zodra er een klik is tussen jou en de psycholoog kan er een sterke vertrouwensband ontstaan. Dit is belangrijk voor het behandeltraject. Als het goed voelt vervolgen jullie de therapie. Vanaf nu starten jullie de sessie. Een kennismakingsgesprek telefonisch duurt vaak een stuk korter (30 minuten) terwijl een afspraak bij de psychologenpraktijk vaak even lang duurt als een gewone sessie (gemiddeld 1u of 1u30) Een telefonische sessie is ook veel intensiever. Het is makkelijker om tot de kern te komen. Het voordeel is daarbij dat je het gesprek gewoon vanuit thuis kan voeren.