Autisme komt voor bij mannen én vrouwen op alle intelligentieniveaus. Van de mensen met autisme die een medische diagnose hebben, heeft 30% een verstandelijke beperking. De grootste groep heeft een normale tot hoge intelligentie.

Niet iedereen met autisme vertoont dezelfde kenmerken. Deze kunnen van tijd tot tijd verschillen en zijn afhankelijk van iemands stemming en de situatie. Heb je zelf last van autisme en wil er een van gedachten wisselen met een psycholoog neem dan contact op.

Mensen met autisme kunnen de wereld compleet anders ervaren dan mensen zonder autisme. Dit op alle zintuiglijke gebieden. Geluiden, geuren, kleuren, beelden, worden door mensen met autisme op hun eigen manier ervaren en vaak veel intenser dan bij mensen zonder autisme.

Herken je jezelf in deze situatie

 • onvermogen om gevoelens, interesses, drijfveren en dergelijke aan te voelen en onder woorden te brengen
 • woordgrapjes niet begrijpen
 • niet anders dan eerlijk kunnen zijn, ook als dit sociaal ongepast is
 • de betekenis van lichaamstaal niet kennen
 • sociaal onaangepaste lichaamstaal in onder meer het oogcontact, gelaatsuitdrukkingen of gebaren
 • geen besef dat de ander een andere belevingswereld heeft dan jezelf
 • de ander niet kunnen aanvoelen
 • je niet op het gevoel van de ander kunnen afstemmen
 • rationeel, feitelijk en logisch denken
 • beperkte behoefte aan sociale contacten
 • onvermogen vriendschappen en liefdesrelaties aan te gaan of te onderhouden

Dan is het verstandig om telefonische hulp in te schakelen.

Het kennismakingsgesprek

Er zijn verschillende psychologen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van autisme. Wanneer je een psycholoog gekozen hebt die je aanspreekt, kan je deze direct bellen door te gebruik te maken van het keuzemenu. Elke psycholoog heeft zijn eigen doorkiesnummer. Deze staat direct onder de foto. De psycholoog zal door vragen een diagnose opstellen. Nadat jullie kennis hebben gemaakt, bepaal je zelf of je het behandeltraject in wil gaan. De psycholoog zal van te voren dit traject met je doornemen.

Samen stellen jullie een hulpvraag op, en stel je een doel. Wat wil je bereiken?

Zodra de psycholoog een beeld heeft van jouw verhaal, zoals met welke vragen jij zit en welke doelen je stelt. Zal hij zijn werkwijze toelichten, en zich voorstellen als persoon.

Zodra er een klik is tussen jou en de psycholoog kan er een sterke vertrouwensband ontstaan. Dit is belangrijk voor het behandeltraject. Als het goed voelt vervolgen jullie de therapie. Vanaf nu starten jullie de sessie.

Een kennismakingsgesprek telefonisch duurt vaak een stuk korter (30 minuten) terwijl een afspraak bij de psychologenpraktijk vaak even lang duurt als een gewone sessie (gemiddeld 1u of 1u30) Een telefonische sessie is ook veel intensiever. Het is makkelijker om tot de kern te komen. Het voordeel is daarbij dat je het gesprek gewoon vanuit thuis kan voeren.

Wat doet een psycholoog?

Diagnose

De diagnose autisme wordt vaak vastgesteld na uitvoerig onderzoek door een psycholoog of (kinder- en jeugd-) psychiater. Een onderzoek bestaat uit gesprekken en verschillende testen. De mogelijkheden en beperkingen van het kind worden beoordeeld in de context van gezin (of leefgroep), school en buurt. Hoewel men ervan uitgaat dat autisme een stoornis is die grotendeels wordt bepaald door biologische factoren, speelt de interactie met de omgeving een belangrijke rol in hoe de stoornis concreet tot uiting komt.

De psycholoog helpt jou om op een draagbare manier emoties te voelen, inzicht en te krijgen, en naar jezelf leren kijken. Samen ga je op zoek naar achterliggende emoties, terugkerende patronen en uiteraard naar oplossingen om je beter te voelen.

Hoeveel sessies?

Het is moeilijk vooraf te bepalen hoeveel sessies nodig zijn. Dat is afhankelijk de intensiteit, en de regelmaat van afspraken. Vaak begin je het effect te voelen na een aantal sessies. Het is niet de bedoeling dat je afhankelijk wordt van de psycholoog of de therapie om je goed te voelen. Bespreek dit met de psycholoog.

Ga door met je leven

Je hebt nu nieuwe inzichten en handvatten om je leven weer terug in handen te nemen. Nu je je weer beter voelt, is het een kwestie van evenwicht bewaren. Herken symptomen van de autisme. Hoewel je je nu weer goed voelt, is het verstandig om af en toe contact te blijven houden met de psycholoog.

Jouw geluk en gezondheid komen op de eerste plaats!

Behandeling

Autisme is aangeboren en dus niet te genezen. De ontwikkelingsstoornis is wel te behandelen. De behandeling staat voornamelijk in het teken van het leren omgaan met problemen die samenhangen met de diagnose autisme. Dit geldt zowel voor kinderen met autisme en hun ouders, als voor volwassen met autisme en hun eventuele partner.

Soms zal de behandelaar ook medicatie voorstellen, als ondersteuning van de behandeling. Medicijnen genezen autisme niet, maar bieden wel ondersteuning bij de behandeling. Het gaat dan om klachten en symptomen die samenhangen met autisme en het functioneren belemmeren.