Als je ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) hebt, ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd, betekent dat dat je een stoornis hebt waarbij je het moeilijk vindt om je aandacht ergens bij te houden en je heel erg druk bent (hyperactief). Iedereen is wel eens druk of kan niet zo goed opletten, maar als je ADHD hebt heb je hier wel erg vaak last van.

Als je ADHD hebt is het belangrijk om te leren omgaan met de verschijnselen van ADHD. Hiervoor heb je gedragstherapie nodig. Deze behandeling kan telefonisch worden gegeven door een psycholoog. Hiervoor bel je de telefonische hulplijn bij ADHD

ADHD is een meestal aangeboren en erfelijke afwijking van kleine onderdelen van de hersenen. Dit kan ervoor zorgen dat je je moeilijk kunt concentreren en snel afgeleid bent (aandachtsproblemen), ondoordacht beslissingen neemt en te snel tot actie overgaat (impulsiviteit) en lichamelijk overactief bent of dat je je altijd onrustig voelt (hyperactiviteit). ADHD zonder hyperactiviteit noemde men vroeger ook wel ADD.

ADHD is een neurobiologische aandoening, waarbij er een aantal handelingen met de neurotransmitters niet werken zoals het hoort.. Dit gebeurt in de hersenen. De afgifte van stofjes genaamd dopamine en noradrenaline spelen hierbij een grote rol. Deze stofjes zijn nodig om een boodschap van de ene zenuwcel naar de andere over te brengen. De hersenen verwerken alle opdrachten door voortdurende communicatie van zulke zenuwcellen. Geschat wordt dat het maar liefst om zo’n 100 miljard cellen gaat. Daarom kan je je waarschijnlijk wel voorstellen dat een weliswaar subtiele andere werking van de neurotransmitters zich uiteindelijk uit in ander gedrag.

Het kennismakingsgesprek

Er zijn verschillende psychologen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van ADHD .Wanneer je een psycholoog gekozen hebt die je aanspreekt, kan je deze direct bellen door te gebruik te maken van het keuzemenu. Elke psycholoog heeft zijn eigen doorkiesnummer. Deze staat direct onder de foto.

De psycholoog zal een diagnose opstellen welke gedragstherapie van toepassing is. Nadat jullie kennis hebben gemaakt, bepaal je zelf of je het behandeltraject in wil gaan. De psycholoog zal van te voren dit traject met je doornemen.

Samen stellen jullie een hulpvraag op, en stel je een doel. Wat wil je bereiken?

Herken je jezelf in een of meerdere van deze situaties?

 • Te laat komen
 • Gevoel van onderpresteren
 • Moeite met organiseren
 • Uitstelgedrag
 • Enthousiast en ongeremd
 • Behoefte aan kicks
 • Verslavingsgevoelig
 • Moeite met autoriteit
 • Vaak wisselen van baan
 • Snel verveeld
 • Makkelijk afgeleid, neiging om af te haken of weg te dromen tijdens gesprek
 • Druk praten
 • Eigenwijsheid
 • Chaotisch en rusteloos gedrag
 • Snel gefrustreerd zijn

Dan raden we aan om contact op te nemen.

Zodra de psycholoog een beeld heeft van jouw verhaal, zoals met welke vragen jij zit en welke doelen je stelt. Zal hij zijn werkwijze toelichten, en zich voorstellen als persoon.

Zodra er een klik is tussen jou en de psycholoog kan er een sterke vertrouwensband ontstaan. Dit is belangrijk voor het behandeltraject. Als het goed voelt vervolgen jullie de therapie. Vanaf nu starten jullie de sessie.

Bij stress is het ook mogelijk om van tijd tot tijd even in te bellen. Om de situatie te bespreken.

Een kennismakingsgesprek telefonisch duurt vaak een stuk korter (30 minuten) terwijl een afspraak bij de psychologenpraktijk vaak even lang duurt als een gewone sessie (gemiddeld 1u of 1u30) Een telefonische sessie is ook veel intensiever. Het is makkelijker om tot de kern te komen. Het voordeel is daarbij dat je het gesprek gewoon vanuit thuis kan voeren.

Hoe ziet het hulptraject eruit bij ADHD?

Als je eenmaal onder behandeling bent bij een psycholoog leer tijdens de behandeling de verschijnselen waar je last van hebt te herkennen. Ook leer je bijvoorbeeld hoe je je dag structuur kunt geven. Samen met de behandelaar bekijkt je ook hoe je je sterke kanten beter kunt gebruiken. Bijvoorbeeld in een nieuwe opleiding of baan. Verder leer je om je te ontspannen en om te gaan met stress. Ook leer je hoe je beter met anderen omgaat.

Een belangrijk onderdeel bij kinderen met ADHD kan medicatie zijn.

Jouw geluk en gezondheid komen op de eerste plaats!