Om de universitair opgeleide psycholoog te beschermen heeft het Nederlands Instituut Psychologen (NIP) hiervoor een speciale titel aangesteld; Psycholoog NIP. Dat betekent dat deze psychologen een universitaire master in de psychologie moeten hebben afgerond én minimaal 1 jaar praktijkervaring hebben.

Psycholoog - Therapeut - Psychiater en psychotherapeut

Verschillende termen voor therapie maar wat is nou het verschil?

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Een psychiater is een medisch specialist. Psychiaters zijn bevoegd medicatie voor te schrijven, lichamelijk onderzoek te doen en laboratoriumtests aan te vragen en te interpreteren

Therapeut

1) iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het geven van therapie waarin een creatieve expressievorm centraal staat, bijvoorbeeld muziek, dans, drama of beeldende vorming; iemand die voor zijn beroep creatieve therapie geeft

2) iemand, meestal een fysiotherapeut, die voor zijn beroep mensen met klachten aan het bewegingsapparaat behandelt, door met de hand mobiliserende bewegingen aan en om de aangedane lichaamsdelen, bijvoorbeeld de gewrichten in de armen en benen, uit te voeren; iemand die voor zijn beroep manuele therapie geeft

3) iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het behandelen van ernstige psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen die de ontwikkeling en het functioneren van de patiënt in hoge mate belemmeren en die hiervoor therapie geeft; psychotherapeut

4) iemand die voor zijn beroep lichamelijke of psychische aandoeningen behandelt volgens een bepaalde behandelmethode met bijvoorbeeld oefeningen

5) beroep van therapeut

Psychotherapeut

Psychotherapie is een effectieve gesprek behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is. Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of psychiater/klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.

Psycholoog

Een psycholoog is een academisch of professioneel deskundige in de psychologie, de academische vaardigheid die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van de mens. Er zijn heel wat verschillende onder categorieën van psychologen.

Het is logisch dat deze termen nogal voor verwarring zorgen. Je zou bijna zeggen gezien het beroep dat dit expres is gedaan.

Er zit nogal verschil tussen eerstelijnspsycholoog NIP, psychiater en Psychotherapeut BIG. Tijdens het volgen van een therapie, of het kiezen van een therapeut, is het daarom raadzaam om van te voren advies in te winnen.

Titels en termen

In de psychologische hulpverlening zijn er verschillende registraties, titels en termen die gebruikt worden. Toch zijn er verschillen tussen de behandelaars en registraties. Hier een overzicht van de hoofdgroepen:

  • Psycholoog
  • Basispsycholoog
  • Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-Psycholoog)
  • Klinisch Psycholoog
  • Psychotherapeut
  • Psychiater
  • Therapeut

Basispsycholoog -Nee! In Nederland is de titel psycholoog (nog steeds) niet beschermd.

Na de universitaire studie is de status “basispsycholoog” bereikt. Hierna kan de psycholoog zelfstandig of onder supervisie behandelingen uitvoeren. Door middel van aanvullende studies kunnen diverse titels en registraties behaald worden.

Gezondheidszorgpsycholoog - De titel GZ-psycholoog is beschermd.

De gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) verricht zelfstandig psychologisch onderzoek en behandeling in zowel de eerstelijns- als de tweedelijns psychologische hulpverlening (GGZ). De GZ-psycholoog heeft na het behalen van de universitaire master Psychologie of Orthopedagogiek, postdoctoraal onderwijs gevolgd en nog twee jaar onder supervisie werkervaring opgedaan binnen het vakgebied.

De GZ-Psycholoog valt onder de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). In dit overheidsregister zijn personen geregistreerd met een erkenning binnen de gezondheidszorg en zij vallen onder het medisch tuchtrecht.

Klinisch psycholoog - De titel klinisch psycholoog is beschermd.

De Klinisch psycholoog is deskundig en ervaren op het gebied van diagnostiek en behandeling van complexe psychische problemen. Door de mate van ervaring en opleiding wordt de klinisch psycholoog ook vaak ingezet als leidinggevende of supervisor van een team psychologen en hulpverleners. Ook is de klinisch psycholoog kundig in het toepassen van wetenschappelijke inzichten in de praktijk.

De klinisch psycholoog valt onder de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). In dit overheidsregister zijn personen geregistreerd met een erkenning binnen de gezondheidszorg en zij vallen onder het medisch tuchtrecht.

Psychotherapeut - De titel psychotherapeut is in Nederland beschermd.

Een psychotherapeut is gespecialiseerd in het verlenen van intensieve psychotherapeutische behandelingen van mensen die zwaar geestelijk lijden of die zware psychosociale problemen hebben. Psychotherapeuten werken in de tweede of derde lijn in het ziekenhuis, de GGZ of in een zelfstandig gevestigde praktijk.

Psychotherapeut vallen onder de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). In dit overheidsregister zijn personen geregistreerd met een erkenning binnen de gezondheidszorg en zij vallen onder het medisch tuchtrecht.

Psychiater - De titel psychiater is in Nederland beschermd

Een psychiater is opgeleid en geregistreerd als arts, psychiater en psychotherapeut. Een arts kan zich na een studie geneeskunde specialiseren in de psychiatrie. De opleiding tot psychiater is alleen toegankelijk voor een arts. Wanneer een arts in opleiding is voor psychiater wordt ook complete opleiding tot psychotherapeut meegenomen. Een psychiater heeft dus dezelfde therapeutische kennis als een psychotherapeut. In tegenstelling tot de psycholoog en psychotherapeut mag een psychiater, omdat hij ook arts is, naast het geven van een psychotherapeutische behandeling ook medicijnen voorschrijven. Daarom behandelt een psychiater vaak psychische klachten waarbij medicijnen een belangrijke rol spelen in de behandeling, zoals bijvoorbeeld schizofrenie, verslaving, persoonlijkheidsstoornis, psychose, dwangstoornis en bipolaire stoornis. Dit zijn de behandelingen die plaatsvinden binnen de tweedelijns psychologische hulpverlening (GGZ).

Psychiater staat in het BIG register geregistreerd als arts, psychiater en psychotherapeut.

Bel of mail gerust voor meer informatie