Psychologische hulp zonder wachtlijst

Bijna 90.000 Nederlanders staan op de wachtlijst voor psychologische hulp. Zij moeten tien weken tot zelfs wel een jaar wachten op hulp. Tegelijkertijd heeft bijna elke psycholoog te maken met afspraken die uitvallen of uren die niet ingevuld zijn. Reden voor Robert Schmidt om Psycholooglijn.nl te starten.

“Wij brengen mensen die graag snel hulp willen, direct in contact met gediplomeerde en gecertificeerde psychologen. Op de site Psycholooglijn.nl is precies te zien welke psychologen uit ons netwerk op dit moment beschikbaar zijn en welke expertises zij in huis hebben. Door het directe doorkiesnummer te bellen, komen mensen meteen in contact met een psycholoog.”

Drempel verlagen De lange wachtlijsten in de psychologische zorg waren voor Schmidt de reden om met Psycholooglijn.nl te starten. “In de meeste gevallen kunnen de psychologen een volledige therapie via de telefoon geven. Daarnaast kan Psycholooglijn.nl wellicht de drempel verlagen voor mensen die de stap naar een psycholoog niet goed durven te zetten, of die bijvoorbeeld na een relatiebreuk eenmalig behoefte hebben aan tips en advies om hiermee om te gaan. Voor hen kan Psycholooglijn.nl de perfecte oplossing zijn. Zeker omdat de mogelijkheid bestaat om anoniem te blijven. En blijkt dat iemand toch meer hulp nodig heeft dan wij hen kunnen bieden, dan kan telefonische hulp meestal goed dienen als overbrugging totdat iemand bij ‘eigen’ psycholoog terecht kan. We zijn echter geen crisisdienst. Wanneer onze psychologen het idee hebben dat een beller zichzelf of anderen iets wil gaan aandoen, verwijzen ze altijd door naar bijvoorbeeld 113 zelfmoordpreventie.”

Zorgverzekering Bellen met een psycholoog kost € 1 per minuut. “We zijn ervan overtuigd dat deze manier van werken de kosten van de psychologische zorg uiteindelijk verlaagt. Niet alleen omdat het tarief lager ligt dan een regulier consult van € 90 tot € 120. Maar ook omdat de klachten vaak verergeren naarmate iemand langer op een wachtlijst staat. Daardoor is langere en intensievere therapie nodig, wat weer leidt tot hogere kosten. Door snel hulp te bieden, kunnen wij dat voorkomen. Onze dienstverlening wordt op dit moment nog niet vergoed door zorgverzekeraars, maar we willen binnenkort wel met verzekeraars om de tafel gaan om daar verandering in te brengen. Het declareren van een consult via Psycholooglijn.nl is bovendien heel transparant. Op de telefoonrekening zijn de werkelijke kosten immers tot op de euro te zien.”

Positieve reacties Sinds de start in mei heeft Psycholooglijn.nl al zo’n honderd telefoongesprekken gevoerd. “De psychologen vinden het een leuke, nieuwe manier van werken, die bovendien flexibel is. En de mensen die ons bellen, zijn aangenaam verrast dat dit nu mogelijk is. Ze kunnen zich helemaal openstellen, want de drempel om hulp te zoeken is weg. Dat is precies wat we voor ogen hadden toen we startten met Psycholooglijn.nl.”