Beter omgaan met je verlies

Direct bellen met een gediplomeerd psycholoog
Direct hulp aan de telefoon
Geen wachttijden
Direct therapie

Hulp bij rouwverwerking / verliesverwerking

Ieder op zijn eigen manier. Rouwen is gevoelens verwerken en gedachten bewerken, met momenten van bezig zijn met het verlies en met momenten van afleiding en doorgaan met je leven, het leven zonder je dierbare. Geen twee mensen rouwen hetzelfde. Ieder doet dat op zijn of haar eigen manier.

Rouwverwerking

In het leven krijgt iedereen ermee te maken. Het verlies van een dierbare, een baan, of van je gezondheid.

Een verlies kan heel concreet en direct zijn, zoals het overlijden van een dierbare en daarmee het kwijtraken van een persoon.

Een verlies kan ook symbolisch zijn zoals het verliezen van je idealen.

De reactie van mensen op dit verlies is rouwen. Het heeft als doel om het verlies te verwerken. Mensen hebben deze periode nodig om zich weer aan te passen aan de nieuwe situatie. Meest duidelijke vorm van rouw is het verlies van een dierbare.

Kenmerken

 • Heftige emoties zoals angst, verdriet, boosheid en schuld
 • Vertraagd denken
 • Veel piekeren
 • Concentratie problemen
 • Lusteloos en passief
 • Somber
 • Eenzaam
 • Gedachten aan zelfdoding
 • Ontkenning en ongeloof
 • Emotionele verdoving
 • Spanningsklachten
 • Depressieve klachten

Hoe kan je een ander helpen met rouwverwerking?

Bied bij overlijden ruim de gelegenheid om het verhaal te vertellen van de overledenen

Biedt de gelegenheid om het verlies te kunnen uiten.

Geef de nabestaande de tijd om het overlijden te verwerken

Zorg ervoor dat de nabestaande niet in een sociaal isolement terecht komt.

Benadruk dat bovenstaande kenmerken heel normaal zijn.

Maak suïcidale gedachten bespreekbaar, en verwijs naar www.113.nl

Er zijn vier afzonderlijke rouwtaken

Taak 1: Realiteit aanvaarden

eerst is er het ongeloof, de realiteit dringt pas geleidelijk door.

Taak 2: Pijn en verdriet doorleven

aangaan van de negatieve emoties.

Taak 3: Aanpassen aan nieuw leven zonder de geliefde

aanpassen aan nieuwe situatie.
Taak 4: Geliefde een plaats geven en het leven weer oppakken

geliefde een andere plaats geven, verder leven, nieuwe banden aangaan.

Wat kan je verwachten?

Hoewel de rouwperiode een hele moeilijke en zware periode kan zijn, komen verreweg de meeste mensen hier op een goede manier doorheen.

Ieder heeft zijn eigen manier van rouwen, vaak duurt het wel twee jaar om het verlies van een dierbare te rouwen. De duur en de vorm van uiten is per cultuur verschillend.

Verwerk het verlies op eigen tempo, er is geen juiste manier om te rouwen. Probeer geleidelijk het gewone dagelijkse leven weer op te pakken.