faalangst/presteren onder druk

Direct bellen met een gediplomeerd psycholoog
Direct hulp aan de telefoon
Geen wachttijden
Direct therapie

Faalangst

Faalangst komt op alle leeftijden voor, zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen. Faalangst heb je niet van het ene op het andere moment. Het is een proces waarbij een negatieve ervaring angst kan opleveren voor een volgende vergelijkbare situatie. Faalangst is een vorm van angst die samenhangt met het leveren van prestaties, het is letterlijk de angst om te falen, dus:

 • bang zijn om een fout te maken,
 • bang zijn om af te gaan in de ogen van anderen
 • bang zijn om niet goed genoeg te zijn
 • bang zijn voor afkeuring door anderen

Twee soorten faalangst: passieve faalangst: hieronder valt o.a. uitstelgedrag, het vermijden van enge situaties, waardoor je enorm beperkt wordt, bang voor verandering actieve faalangst: je wilt perfect zijn, alles foutloos willen doen, stelt te hoge eisen aan jezelf waardoor de belasting te groot kan worden, de stress kan oplopen (burn-out?)

Faalangst kan soms een negatieve maar ook een positieve uitwerking hebben. Bij positieve faalangst helpt de angst en de daardoor optredende spanning je beter te concentreren en te functioneren, “gezonde spanning”. Negatieve faalangst veroorzaakt stress en kan daardoor leiden tot presteren “onder je kunnen” en zelfs tot lichamelijke klachten.

Waar wordt faalangst door veroorzaakt?

 • Door negatieve ervaringen
 • Door verkeerd inschatten van je mogelijkheden door de omgeving (ouders, vrienden)
 • Door niet te kunnen voldoen aan de eisen van je omgeving
 • daardoor ontstaat een negatief zelfbeeld: “ik ben niet goed genoeg,iedereen is beter dan ik”.

Symptomen:

 • weinig zelfvertrouwen
 • negatief zelfbeeld
 • het liefst het werk doen waar je goed in bent, dus geen nieuwe dingen willen starten
 • blokkeren bij nieuwe opdrachten/taken en ten gevolge daarvan uitstelgedrag (ik begin er niet aan want het gaat toch verkeerd)
 • onderpresteren: je best niet meer doen want “het helpt toch niet als ik wel mijn best doe”.
 • moeite met het krijgen en accepteren van complimenten

ook lichamelijke klachten kunnen optreden:

 • hyperventilatie
 • hoofdpijn.
 • darmklachten
 • zweten
 • flauwvallen

Behandeling:

 • leren erkennen en accepteren dat je faalangst hebt
 • nadenken over waar je faalangst ontstaan kan zijn (opvoeding?, ervaringen?)
 • leren om positief te denken
 • leren hoe je zelf invloed kunt uitoefenen op je angst
 • leren omgaan met black-outs en “dichtslaan”.
 • leren omgaan met uitstelgedrag
 • ontdekken van je eigen sterke kanten
 • ontspanningsoefeningen
 • versterken van je communicatieve vaardigheden
 • leren omgaan met kritiek
 • leren accepteren dat je goed genoeg bent zoals je bent

Kosten

www.psycholooglijn.nl/kosten