Wat is een burnout?

Direct bellen met een gediplomeerd psycholoog
Direct hulp aan de telefoon
Geen wachttijden
Direct therapie

Wat is een burnout?

Een burn-out is een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een vaak jaren lange periode van (werk)stress. Het belangrijkste kenmerk is dat je merkt dat je helemaal geen energie meer hebt en dat je het gevoel hebt dat je emotionele reserves zijn uitgeput. Kortom, de accu is leeg. De uitputting geeft je het gevoel dat je op afstand staat van je werk en van de mensen in je omgeving. Hierdoor kun je een prikkelbare, cynische houding tegenover collega's en de mensen om je heen hebben. Dat alles kan maken dat je op je werk minder goed presteert en je gaat twijfelen aan je eigen kunnen.
Een burn-out kun je zien als het eindstadium van overspannenheid. Kenmerkend voor een burn-out is dat je ineen het gevoel hebt waarbij je "ineens" in een ravijn stort. Dit gebeurt meestal als je vakantie hebt of als je ziek wordt. Het kost meer tijd en moeite om uit een burn-out te komen dan om overspannenheid te overwinnen. Uitputting, sociale problemen en negatieve opvattingen staan op de voorgrond.

Symptomen

Net zoals iedere mentale ziekte heeft burn-out bepaalde symptomen waaraan je de ziekte kan herkennen. Het nuttig de symptomen van burn-out tijdig te herkennen om zo erger te voorkomen. Je kan voor jezelf nagaan welke van de volgende symptomen van burn-out eventueel op jou van toepassing zijn.

Je hebt 3 types symptomen van burn-out: de lichamelijke symptomen van burn-out, de psychische symptomen van burn-out en gedragssymptomen van burn-out.

Lichamelijke symptomen burn-out:

· Vermoeidheid

· Slapeloosheid

· Lichamelijke pijnen

· Verteringsproblemen en slechte eetlust

· Vatbaarder voor ziektes

· Het ervaren van specifieke stress symptomen

Psychische symptomen burn-out:

· Uitputting en een opgebrand gevoel

· Concentratieproblemen

· Geheugenproblemen

· Laag zelfbeeld

· Aanhoudende sfeer van irritatie

· Depressieve en angst symptomen

Gedragssymptomen burn-out:

· Minder presteren en meer fouten maken

· Afhankelijkheid van middelen

· Sociale contacten steeds meer uit de weg gaan

Diagnose

Een diagnose burn-out wordt doorgaans door je behandelende huisarts gesteld. De huisarts kan je doorverwijzen naar een psycholoog.

Behandeling

Een behandeling burn-out concentreert zich voornamelijk op het verminderen van stress en het aanleren van nieuwe gewoontes die ervoor zullen zorgen dat je meer veerkracht ontwikkelt. Een behandeling burn-out heeft dus als doel je huidige burn-out aan te pakken en samen met jou nieuwe gewoontes te ontwikkelen om burn-out in de toekomst te voorkomen. Er bestaan verschillende vormen van een behandeling burn-out. Ze hebben in het algemeen hetzelfde doel en werken volgens hetzelfde schema. Er zijn drie fasen van ziektebehandeling.

In het eerste stadium van een behandeling burn-out is het de bedoeling om je meer informatie te geven over burn-out, zodat je symptomen tijdig kan herkennen en je huidige situatie wat beter leert kennen. In een tweede fase van een behandeling burn-out wordt er actief aan je problemen gewerkt. Dit wil zeggen dat je samen met een psycholoog gaat kijken wanneer je minder stress ervaart en deze kennis proberen toepassen om je algemene stressniveau te doen dalen.

In de laatste fase van een behandeling burn-out pas je de nieuwe aangeleerde gewoontes actief toe, om zo weer langzaam activiteiten te ondernemen op een intensiever niveau. Het is nuttig dat je hierbij stap voor stap begeleid wordt, zodat de kans op verval des te kleiner wordt.