Trauma symptomen, oorzaken en gevolgen

Trauma wordt gedefinieerd als de emotionele reactie die iemand heeft op een extreem negatieve gebeurtenis. Hoewel trauma een normale reactie is op een vreselijke gebeurtenis, kunnen de effecten zo ernstig zijn dat ze het vermogen van een individu om een ​​normaal leven te leiden, verstoord raken.

In een geval als dit kan hulp nodig zijn om de stress en dysfunctie te behandelen die het gevolg is van de traumatische gebeurtenis en om het individu weer emotioneel gezond te maken.

Trauma herken je aan, gedesoriënteerd gedrag, in shock, niet reageren, teruggetrokken, hebben van nachtmerries, onherkenbaar, duizeligheid, prikkelbaarheid, slechte concentratie en stemmingswisselingen

Wat zijn de belangrijkste bronnen van trauma?

Trauma kan worden veroorzaakt door een overweldigend negatieve gebeurtenis die een blijvende invloed heeft op de mentale en emotionele stabiliteit van het slachtoffer. Hoewel veel bronnen van trauma fysiek gewelddadig van aard zijn, zijn anderen psychologisch.

Enkele veel voorkomende bronnen van trauma zijn:

  • Verkrachting
  • Huiselijk geweld
  • Ernstige ziekte of letsel
  • De dood van een geliefde
  • Getuige zijn van een daad van geweld

Trauma wordt vaak, maar niet altijd geassocieerd met aanwezig zijn op de plaats van een trauma-inducerende gebeurtenis. Het is ook mogelijk om een ​​trauma op te nemen nadat je iets van een afstand hebt gezien.

Jonge kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor trauma's en moeten psychologisch worden onderzocht nadat een traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden om hun emotionele welzijn te verzekeren.

Wat zijn de tekenen van een persoon die lijdt aan trauma?

Hoewel de oorzaken en symptomen van trauma verschillen, zijn er enkele basale tekenen van trauma waar u op kunt letten. Mensen die traumatische gebeurtenissen hebben doorstaan, zullen vaak geschokt en gedesoriënteerd lijken. Ze reageren mogelijk niet op een gesprek zoals ze dat normaal zouden doen en zullen vaak teruggetrokken of zelfs niet aanwezig zijn, zelfs wanneer ze spreken.

Een ander veelbetekenend teken van een slachtoffer van een trauma is angst. Angst als gevolg van trauma kan zich manifesteren in problemen zoals nachtmerries, duizeligheid, prikkelbaarheid, slechte concentratie en stemmingswisselingen.

Hoewel deze symptomen van trauma veel voorkomen, zijn ze niet uitputtend. Individuen reageren op verschillende manieren op trauma.

Soms is trauma zelfs vrijwel onmerkbaar voor de naaste vrienden en familie van het slachtoffer. Deze gevallen illustreren hoe belangrijk het is om met iemand te praten nadat zich een traumatische gebeurtenis heeft voorgedaan, zelfs als deze geen eerste tekenen van verstoring vertoont.

Trauma kan manifesteren dagen, maanden of zelfs jaren na de feitelijke gebeurtenis.

Emotionele symptomen van trauma

Emotie is een van de meest voorkomende manieren waarop trauma zich manifesteert. Enkele veel voorkomende emotionele symptomen van trauma zijn ontkenning, woede, verdriet en emotionele uitbarstingen.

Slachtoffer van trauma kan de overweldigende emoties die ze ervaren omleiden naar andere bronnen, zoals vrienden of familieleden. Dit is een van de redenen waarom trauma moeilijk is voor geliefden ook. Het is moeilijk om iemand te helpen die je wegduwt, maar het begrijpen van de emotionele symptomen die optreden na een traumatische gebeurtenis kan het proces helpen verlichten.

Korte en lange termijn effecten van trauma

Alle effecten van trauma kunnen zowel over een korte periode als in de loop van weken of zelfs jaren plaatsvinden. Eventuele effecten van trauma moeten onmiddellijk worden verholpen om permanentie te voorkomen. Hoe eerder het trauma wordt aangepakt, des te groter de kans dat een slachtoffer succesvol en volledig herstelt.

De korte termijn- en lange termijn effecten van trauma kunnen vergelijkbaar zijn, maar de langetermijneffecten zijn over het algemeen ernstiger. Korte termijn stemmingswisselingen zijn redelijk normaal na trauma, maar als de verschuivingen in stemming langer dan een paar weken duren, kan een langdurig effect optreden.

Lichamelijke symptomen van trauma

Trauma manifesteert zich vaak zowel fysiek als emotioneel. Enkele veel voorkomende fysieke tekenen van trauma's zijn bleekheid, lethargie, vermoeidheid, slechte concentratie en een hartslag. Het slachtoffer kan angstaanvallen of paniekaanvallen hebben en kan het in bepaalde omstandigheden niet aan. De fysieke symptomen van trauma kunnen net zo reëel en alarmerend zijn als die van lichamelijk letsel of ziekte, en er moet voor worden gezorgd dat stressniveaus worden beheerst na een traumatische gebeurtenis.

Is er een test of zelfevaluatie die ik kan doen?

Hoewel er online beoordelingen beschikbaar zijn voor trauma, wordt professionele beoordeling aanbevolen boven zelfbeoordeling. Het slachtoffer of geliefde zal bevooroordeeld en gepredisponeerd zijn om bepaalde dingen te zien, terwijl een professional objectief is en getraind om vooroordelen te compenseren.

Trauma-medicatie: geneesmiddelen opties

Hoewel trauma, in tegenstelling tot sommige andere psychische stoornissen, wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of ervaring, kan het worden behandeld door het gebruik van bepaalde medicijnen. Niet alle trauma's vereisen medicatie, maar het kan een nuttig hulpmiddel zijn bij het behandelen van de symptomen van trauma, zoals angst en depressie.

Het is belangrijk om samen met een zorgverlener te bepalen of medicatie noodzakelijk is.

Trauma-medicijnen: mogelijke opties

Drugs Opties zijn afhankelijk van de psychologische en medische geschiedenis van het individu en de ernst van de symptomen. Als depressie gedurende een langere periode ernstig is en wordt gevoeld, kan deze worden behandeld met veel voorkomende antidepressiva. Klinische depressie wordt gedefinieerd als elke depressieve episode die langer dan drie maanden duurt. Veel traumaslachtoffers vallen onder de categorie van angstpatiënten die in aanmerking komen voor anti-angst medicijnen.

Medicatie bijwerkingen

Een van de overwegingen bij het al dan niet mediceren voor de symptomen van trauma is de aanwezigheid van medicijnbijwerkingen. Alle medicijnen hebben bijwerkingen en de ernst varieert sterk, afhankelijk van de medicijn zwaarte en de chemie van het lichaam. Sommige bijwerkingen zijn beter beheersbaar dan andere, en potentiële negatieve bijwerkingen moeten altijd worden vergeleken met het potentiële voordeel voor de patiënt.

Drugsverslaving, afhankelijkheid en terugtrekking

Helaas is het niet ongebruikelijk dat slachtoffers van trauma zich tot medicijnen wenden om zelf medicatie te nemen en de gevolgen van trauma het hoofd te bieden. Overheidsstudies schatten dat 25 procent van de mensen vóór de leeftijd van 16 jaar last heeft van trauma en dat deze personen veel vaker verslaafd raken aan drugs of alcohol.

Medicatie overdosis

Overdosering met medicatie vindt plaats wanneer iemand een aanzienlijk voldoende hoeveelheid medicatie inneemt om lichamelijk letsel te veroorzaken. Overdosering komt vaak voor in combinatie met middelenmisbruik, maar het kan toevallig zijn en zich voordoen onder normale omstandigheden. Elk geval van overdosering moet serieus worden genomen en professionele hulp moet worden gezocht om ervoor te zorgen dat een overdosis niet opnieuw optreedt en om te bepalen of de oorzaak drugsmisbruik is.

Depressie en trauma

Depressie en trauma hebben een hoog co morbiditeit niveau en gevoelens van wanhoop, malaise en verdriet kunnen langer duren dan een paar dagen of zelfs weken. Wanneer een trauma optreedt, treedt vaak posttraumatische stressstoornis op.

Dubbele diagnose: verslaving en trauma

Wanneer de symptomen van PTSS, depressie en angst op een normale manier te veel worden om ermee om te gaan, wenden veel slachtoffers van trauma zich tot middelenmisbruik.

Zoals eerder vermeld, hebben slachtoffers een grotere kans op het ontwikkelen van verslavingen dan andere leden van de algemene bevolking.

Het is essentieel voor de geliefden van een traumaslachtoffer om uit te kijken naar de symptomen van verslaving na een trauma, zelfs als de verslaving het enige uiterlijke teken van PTSS is.